Obsah zpravodaje:

Konference Ostrovy života

25.-26. únor 2019

Brno, hotel Holiday Inn

Chci se zúčastnit

ZPRÁVY PND TV 2019

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Tepelná izolace střechy zabrání promrzání budovy

Správné provedení zateplení střechy je jedním z důležitých faktorů pro zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám a nastolení správné vnitřní teploty podkroví v letním a zimním období. Nekvalitně provedené zateplení střechy se vyznačuje v letních měsících zbytečně vysokou teplotou v podkroví a naopak v zimě tepelnými ztrátami neboli nízkou teplotou v podkroví.

Ačkoli řada bytových domů chce ušetřit na energiích, volí z nedostatku financí, nekomplexní zateplení domů a spokojí se pouze s výměnou hydroizolace. Snížení úniků tepla se však nejvíc projeví při kompletním zateplení, vč. střechy. Komplexním zateplením lze ročně ušetřit 50 až 70 % procent nákladů na teplo. Zateplení střechy zamezí únikům tepla v zimě a přehřívání v létě, a sníží tak výrazně náklady za vytápění.

Zateplení střechy zeleným porostem prodlužuje životnost střechy

Zelené střechy jsou významným funkčním prvkem velkoměst. Fungují jako přírodní ekologická klimatizace, okysličují, ochlazují a zvlhčují okolní vzduch. Navíc domům dodávají příjemný vzhled, který ocení nejen majitel, ale i kolemjdoucí a sousedé. Zlepšují kvalitu prostředí, v létě ochlazují stavbu a její okolí a tím narušují jev tzv. městských tepelných ostrovů, kdy se povrch budov a komunikací ohřeje na vysokou teplotu.

Na rozdíl od rostlin nedokážou betonové, asfaltové a zejména tmavé plochy sluneční záření upotřebit jinak než tepelnou energii absorbovat. Města se tak stávají akumulátory tepelné energie. Rozdíl teploty města a volné krajiny pak činí pět až deset stupňů Celsia. Teplota zelené střechy je naopak v letních měsících až o 40 °C nižší než u klasické ploché střechy.

Navíc ozelenění střech přispívá k menšímu rozpínání materiálů a tím i jejich delší životnosti.

V zimě naopak zelená střecha chrání budovu proti promrzání. U domů, které zelenou střechu mají, byly v zimě při nočních teplotách okolo -10 °C naměřeny v hloubce 5cm substrátu teploty jen od 0 °C do -1 °C, průměrná teplota povrchu klasické střechy byla -3,6 °C, zatímco s vegetačním povrchem - 0,8 °C.1) Je také zjištěno, že v prostorách přímo pod ozeleněnou střechou je v létě stejná teplota jako v prvním patře.

Z dalších vlastností jmenujme schopnost pohlcovat prachové částice, zadržovat dešťovou vodu, snižovat koncentraci přízemního ozonu, tlumit hluk ve městech nebo, jak vyplynulo z pokusu univerzity v australském Melbourne, pohled na zelenou střechu zlepšuje soustředění.

Ačkoli vstupní investice do zelené střechy se může zdát vyšší oproti tradičním materiálům a technickým řešením, díky výhodám se investice rychle vrátí v podobě ušetrené energie , delší životnosti střechy a menší náročnosti při údržbě.

Výhody zateplené střechy:

Úspory a tepelná pohoda na dlouhá léta. Díky moderním materiálům může zateplená střecha chránit dům před fyzikálními vlivy (teplý vs. studený vzduch) několik generací.

Teplotní stabilita. Zateplená střecha zamezí tepelným mostům i zatékání a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. Což znamená příjemné pocity, pokud jde o teplotu, v létě i v zimě.

Úspory. Izolace střechy sníží prostup tepla až o 50 %. To znamená, vedle příjemných pocitů, významnou úsporu na nákladech na vytápění.

Hodnota objektu.  Užitná hodnota domu se zateplením střechy zvýší.

Kvalita bydlení. Úspora nákladů a vyrovnaná celoroční teplotní pocitová rovnováha významně zvýši pohodu bydlení a jeho komfort.

Zelené střechy jsou naší budoucností. Minulé léto nám ukázalo svoji sílu, nejen že začalo dříve ale téměř končilo až v listopadu. Výše teplot a vysoký počet dní bez deště ovlivnilo třeba kvalitu úrody a sklizně, na mnohých místech v naší Republice bylo takové sucho, že spotřebu vody bylo třeba regulovat. Možná si řeknete, co nedohnalo počasí v létě, dožene teď v zimě. Sněhová pokrývka sice pokryla celé území ČR, ale i tak odborníci stále varují, že není zdaleka vyhráno. I přes srážky zůstává intenzita sucha ve větší povrchové hloubce velmi vysoká.

Autorka: Pavla Pilchová

Kontakt: Pro náš dům, z.s.; info(a)pronasdum.cz

Zdroje: 1)Černáková, B., Muţíková, R.: Ozeleněné střechy. Praha 7, Grada Publishing, a.s.,2009, ISBN 978-80-247-1802-6.