Obsah zpravodaje:

Konference Ostrovy života

25.-26. únor 2019

Brno, hotel Holiday Inn

Chci se zúčastnit

ZPRÁVY PND TV 2019

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

S fotovoltaickou elektrárnou ušetříte

V poslední době jsme u vlastníků bytových domů zaznamenali velký zájem o fotovoltaické elektrárny. Se zvyšující se spotřebou elektrické energie (klimatizace, rekuperace, nabíjení elektrokol či elektromobilů) logicky roste i zájem o vlastní zdroj. Bytové domy jsou ovšem specifické způsobem vlastnění i rozvodem elektrické energie.

Elektroinstalace je v bytových domech rozdělena do mnoha menších okruhů. Samostatným okruhem jsou tak společné prostory a samostatnými okruhy jsou i jednotlivé byty. Spotřeba těchto jednotlivých okruhů je ovšem většinou nízká (kolem 2-3 MWh ročně) a fotovoltaická elektrárna se pro jeden samostatný okruh nevyplatí.  Výjimkou jsou pouze domy, které mají například podzemní parkoviště, centrální vzduchotechniku nebo rekuperaci.

     

Existuje ovšem řešení i pro domy s jednotlivými nízkými spotřebami. Jedná se o takzvané sloučení odběrných míst. Zjednodušeně vysvětleno se v bytovém domě upraví elektroinstalace tak, že stávající elektroměry jednotlivých okruhů se stanou pouze podružnými a tím vznikne jeden velký okruh se součtem všech odběrů. Do společného okruhu se následně připojí fotovoltaická elektrárna a mezi jednotlivé byty je následně rozúčtována pouze elektrická energie odebraná od externího dodavatele.

Jako příklad můžeme uvést konkrétní malý bytový dům o osmi bytových jednotkách. Jednotlivé odběry v bytech jsou průměrně 3 MWh ročně, ale celková spotřeba domu (všechny byty + společné prostory) je 27,3 MWh ročně. Na takový odběr by se již vyplatilo instalovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 8,4 kWp, která by vyrobila ročně cca 9,2 MWh. Při současné ceně 1 kWh 6,23 Kč včetně DPH budou majitelé šetřit asi 46 tis Kč ročně a sníží díky tomu emise COo 5,5 t. Při podobných spotřebách by přitom bytový dům o sto bytových jednotkách mohl pro vlastní spotřebu vyrobit 103,2 MWh. Návratnost je do 5-6 let. Tento příklad je počítán bez použití státní dotace.

Fotovoltaické panaly je přitom snadné umístit nejen na střechu, ale také na fasádu, balkony či venkovní žaluzie. Elektrárna bytový dům nijak nezatíží, lze ji šetrně uložit i na povrchy střech po rekonstrukci, instalace je jednoduchá, není nutné příliš zasahovat do stávajícího vedení a za určitých okolností lze na její pořízení získat dotaci.

Buď z programu Nová zelená úsporá (pro Prahu), zde je poskytovatelem Státní fond životního prostředí a dotace je poskytování na solární termické a fotovoltaické systémy, až do výše 12.500 Kč na bytovou jednoutku. Nebo z programu Energetické úspory v bytových domech III (pro celou ČR mimo Prahu), dotaci poskytuje MMR na instalaci solárních kolektroů nebo fotovoltaických systémů až do výše 30 % uznatelných nákladů.

Autoři: Pavla Pilchová, Petr Němec

Kontakt: Pro náš dům, z.s., info(a)pronasdum.cz