Obsah zpravodaje:

Konference Ostrovy života

25.-26. únor 2019

Brno, hotel Holiday Inn

Chci se zúčastnit

ZPRÁVY PND TV 2019

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

doba levných energií je pryč, zdražování se na nás valí ze všech stran, týká se to nejenom elektřiny, plynu, ale také poplatků za vodné a stočné. A vyhlídky do budoucnosti nejsou nijak růžové, na zdražování si budeme muset zvykat. V tuto dobu je tedy více než žádoucí přemýšlet, kde se dá v rámci energií ještě ušetřit a taky samozřejmě jak!

Výměnu oken a zateplení fasády máte nejspíš už za sebou, a tak si možná říkáte, co víc by se dalo udělat? Budova je však komplexní systém, který je nutné brát jako celek. Pokud jste zateplili pouze fasádu, ale bez střechy či spodních soklů, v zásadě se to projeví na kvalitě vnitřního prostředí i na nižší energetické úspoře, než jste původně očekávali. Ba co víc, do budoucna můžete počítat i s většími výdaji na sjednání nápravy těchto technických nedostatků.

Zateplením střechy zvýšíte nejen technickou kondici celé budovy, ale také teplotní komfort uvnitř a v neposlední řadě prodloužíte jí i životnost. Vhodným řešením je instalace zelené, neboli vegetační střechy. Aplikování vegetačních střech je u nás na vzestupu,  neboť nabízejí oproti klasickým střechám značné výhody. Investoři už dnes dobře vědí, že i přes zvýšené vstupní investice, že se jim finance navrátí v podobě ušetřené energie, delší životnosti střechy a méně náročné údržbě.

A jak snížit náklady třeba na vodné a stočné? O tom pojednávají naše další dva články, které se věnují nejenom technologickému řešení v rámci budovy, ale i spotřebitelským tipům, jak svým chováním výrazně ušetřit finance.

Zpravodaj přináší inspiraci pro kvalitní a hospodárné bydlení, přináší inspiraci v technologických řešení, která vedou k energetické a především finanční úspoře. Praktické zkušenosti, další možnosti úspor energií a také možnost osobního setkání a konzultace problematiky,můžete však přijít načerpat na konferenci Ostrovy života, kterou organizujeme 25.-26. února v Brně v hotelu Holiday Inn.

 

Ing. Petr Němec

šéfredaktor a předseda spolku Pro náš dům